Friday, August 1, 2014

Eso’s Chronicles 366
The following in Latvian.
Cerinju miljons / 17. Mūsu Longue durée vēsture*
© Antons Benjamiņš

Ja mana vēstures grafika ir uz pareizā ceļa, tas ir tāpēc, ka to rada krīze un stagnācija Baltu vēsturē. Kā ūdens vai tinte sūcas caur salvetei, lai cik tā dekoratīvi skaista, un žēl būtu to lietot, sūce tomēr liecina par salvetes saburzīšanas nepieciešamību.

Kaut neesmu vēsturnieks, bet cilvēks, kuru vēsture interesē, es labu laiku jūtu, ka kaut kas neštimmē ar vēsturi, kuru mums māca skolas un kuru mums atkārto mēdiji. Parasti neviens, kurš nav specializējies vēsturē pie jaunas, teorijas neķersies. Ienāk prātā, ka tā sauktie konsensa vēsturnieki ir tā kā ar asinīm parakstījušies atbalstīt konsensu, un, ja arī viņiem ir šaubas, reti kāds izteiks domas pret it kā zeltā iegravētās vēstures mozaīku.

Kad pār pasauli valda informatīvās varas sinhronizētās klišejas un domāšanas procesi, tad rodas iespēja ‘jebkuram’ uzkāpt uz skatuves un izteikt savu pretrunīgo domu, jo, kas to zina, varbūt izraisās tālāki pavedieni, kuriem pieķeras disidenti, kuri sinhronizējas tikai ar suverēnu domu procesiem.

Ja esmu uz pareizā ceļa, cik nepatīkami, ja valsts valdība, kura padota visvaldošai komerciālās realitātes virspusībai, dodas valsts valdīšanā, caur burbuļu mākoņiem. Tā valsts vīri un sievas noved tautu tādā strupceļā, ka valsts izirst, ilgtermiņā pāri paliek tikai iztukšota un no viegla alumīnija darināta zāļu tāfelīte.

Kamēr lielvalstīm ir grūti ‘Titāniku’ pagriezt, un pirms tā paspēj pagriezties, jau notiek katastrofa, tad mazām valstīm pagriešanās nepieciešamība dod izdevību parādīt sevi ar apķērību un laicīgas alternatīvas ieviešanu.

Bet, ja mazā valsts ieķeras un padodas lielvalsts vadībai tik cieši kā liekas tagadējā Latvijas valdība, tad arī mazs kuģītis var pārvelties pasaules malai pāri un iekrist Visuma bezdibenī, no kura izkāpt nevar neviens.

Ja ir nepieciešams atrast kādu, kura domu procesi nav sinhronizējušies kā vienā ticībā un vēl tik veidojās, tad nav tālāk jāmeklējas, ka nesenā (2014. maijs) ES balsošanā, kurā  izgāzās tik daudz ES valdošās politiskās partijas, jo nesaņēma tuvu tik daudz balsu kā bija cerējušas. Šeit var pieminēt Anglijas un Francijas Neatkarīgas partijas, kuras aizstāv savu valstu suverenitāti, respektīvi: Anglijā politiķis Farage http://www.youtube.com/watch?v=myyefkePyI0  un Francijā Le Pen http://www.youtube.com/watch?v=w_qYKa1n8Es , un tos valsts iedzīvotājus, kuri balsoja par viņu partijām.

Šodien pasaule jūt, ka atrodas lielu pārmaiņu priekšvakarā. To arī jūt balsotāji Latvijā, bet līdz šim Latvijas ‘lielās’ politiskās partijas ir izturējušās pret valsts civiliem** iedzīvotājiem ar cinismu un pretrunīgu darbību, kas izteikti parādījās, kad Saeima noraidīja referentu par lata (un suverenitātes) paturēšanu pašu rokās.

Kad pagājušā gada jūlijā es uzsāku gavēni, kas bija domāts, lai izteiktu valstij savu pretrunu, un par to ziņoju vairākiem mēdijiem, neviens no tiem neatsaucās. Iespējams, viņi arī nebūtu neko pieminējuši, ja es tūlīt būtu aizgājis aizsaulē. Citiem vārdiem: „Mums vienalga. Mēs varonīgi uz nākotni, kura mums skaidra (mēs bezjēdzīgi ticam, ka vis uzlabosies). Lai mirst, būs miers.” Starp mana protesta neatbalstītājiem atradās kāda Latvijas ne-valstiskas organizācijas (NVO), kas sevi sauc „Politika”, vadītāja, kurai ‘politika’, nozīmē atbalstīt varas centralizāciju un federalizāciju ASV, Čīnai, ES, un KF par labu.

Mēs klausāmies vairāk kāda NATO komandiera propagandā, kurš pakļaujas ASV interesēm, kā apsveram savas valsts iedzīvotāju intereses. Mūsu interneta portāli ir pārpildīti ar aģentiem, smadzeņu vēdinātājiem, kuri rīda portāla lasītājus atbalstīt militārismu. Viens tāds portāls sevi sauc, svešvalodā, par Saules Dievu.

Lai kā, latviešu vēsture, ja mēs tajā ieskatāmies no ilgvēstures (longue durée) perspektīvas, saista mūs ar mežiem, kur mēs pārtikām no dabas veltēm, kur nodokļus sapņu ķēniņam aizstāja dāvanas un ekonomija, ko sauc par savrup ekonomiju.

**Civilie iedzīvotāji—no Paul Virilio jēdzieniem: „Kara industrija atbalsta-rada civilās sabiedrības neattīstību....”. „...Iepriekš karš notecināja civilās sabiedrības [asinis], tagad to pašu dara miers....” „...Tā sadursme starp diviem ģenerāļiem no Parīzes Komūnas un komunāristiem, kuri divi vēlējās vadīt populāru karu http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Commune, bet kuru nevēlējās komunāristi, jo viņi vēlējas cilvēces karu (people’s war) bez (ģenerāļu vadītas) stratēģijas.” Tas nozīme cilvēcei jāvada  ‘karš’ laika (time) telpā, ne telpā kā tādā. (Paul Virilio, Pure War, 9. nodaļa, „Endo-colonization...”.

 

No comments:

Post a Comment