Monday, August 4, 2014

Cerinju miljons / 23. (2) Ķoņi (Konyi)
© Antons Benjamiņš

Mazliet no sekojošā linka kopigots apakšā
http://esoschronicles.blogspot.com/2014/07/the-following-30-or-so-blogs-will-be.html

Dotā brīdī pārskatu divas grāmatas: “The Jannisaries”, kuru sarakstījis Godfreys Goodwins http://www.theguardian.com/news/2005/sep/06/guardianobituaries.obituaries1 un “Tēvu zemes novads”, re L. Liepnieks. Kamēr pārskatīju pirmā autora grāmatu, manu uzmanību pievērsa divas piezīmes: 1) ka vārds ‘Jannisaries’ izceļas no turku valodas ‘Yenicheri’, un 2) Anatolijā, Turcijā, ir pilsēta kuru sauc Konja http://en.wikipedia.org/wiki/Konya , kuru Bizantīņu laikmetā sauca Iconium, vārds, kurš manās ausīs satur vārdus Jānis, Jan, Ivan, utt, kuru vārdu iespējams varam saklausīt ari Constantinopole, t.i. ‘onium’ no kura vēlāk ‘opole’, re skan jānium, utt.

Pēdējais novērojums izceļas ar to, ka vārdu ‘Jeničeri’ var pārtulkot latviešu valodā ka ‘Jāņu čaļi’ (?koris), kurš savukārt atgādina, ka laiku laikos, vārds varējis nozīmēt ‘skan’ vai ‘skandināt’. Šāda pareidoliska asociācija ir interesanta arī tādēļ, ka Goodwins domā, ka Jeničeru pirmsākums meklējams kristiešu gūstekņos, kuri pārgāja uz Islamas ticību. Tas atkal saskan ar manu uzskatu, ka Islams sākas ar seno mežvidus ļaužu cenšanos izbēgt to zvērīgiem nodokļiem (burtiski viņu briežu ganāmpulku āda) un agrīno kristiešu izvairīšanos no prinčiem un baroniem, tā tad elites, radītas kristietības, kura sludināja, ka šādi nodokļi ir mežvidus, ļaudīm jāpieņem.

Man vēl nozīmīgāk ir tas, ka Goodwins asociē čaļus Jāņus ar ‘more plebeian order’, t.i., ‘zemniecisku šķiru’, kuru izcelsmi viņš saskata laukos un mežos. Nozīmīgi man arī ir sava asociācija ar pilsētu ‘Konya’.

Pirms dodos tālāk, vēlos pieteikt dažus vārdus par vārda ‘ļaudis’ izcelsmi. Man liekas, ka vārds Iūdaeōrum’ (Jūdeja), kuru lasām plakātā INRI, kurš rēgojas virs Jēzus galvas pēc viņš tiek sists krustā, un kuru burtu pilnīgā nozīme ir no latiņu valodas: Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum (Jēzus no Nazarejas, Jūdu ķēniņš), patiesībā ir kļudains lasījums, jo Iūdaeōrum ir rakstāms, ka Lūdaeōrum, ar L, ne I. Tas ievērojami maina plakāta nozīmi, jo īstenībā nozīmē: Jēzus no Nazarejas, Ļaužu (cilvēku) ķēniņš. Par varda ‘ļaudis’ izcelsmi iesaku izprast http://en.wikipedia.org/wiki/Ludi .

Tulkojuma atšķirības ir meklējamas dažādu ticību konfliktos. Pa piemēram, vācu valodā vārds ‘ļaudis’ skan ‘Leute’, no kura ceļas vārdi ķēniņš Ludwigs (Luis). Tā tad, senos laikos vārdu ‘jūds’ varētu būt izrunāts ka ‘lūds’, kuru ļaunprātīgi cilvēki pārvērta uz ‘sūds’ no kura, lai slēptu savu ļaunprātību, izcēlās  ‘žīds’. Arī elitiskās kristietības reformatora Martiņa Lutera uzvārds satur šo līdzskaņu maiņu, re iepriekšējais D tiek mainīts uz T. Tātad pirms vēstures kropļošanas Lūtera priekšteči bija Luderi.

Kādus divdesmit kilometrus no kur pašlaik dzīvoju (Alojas novads) ir muiža kura saucas Ķoņi. Esmu vairāk kārt mēģinājis izgudrot šī vārda izcelsmi. Parastais ieskats (ieskaitot minētā L. Liepnieka) ir, ka tas cēlies no vārda ‘ķēniņš’, ‘Koenig’ vācu valodā. Tomēr atceroties kaut ko no Latvijas vēstures ar pareidolijas atbalstu, un saklausot ķēniņvalsts Jersikas vārdā vārdu Jeruzalēme, Ķoņi, iespējams, atzīmē šīs ķēniņvalsts tālāko pilsētu ziemeļu virzienā. Vēlreiz iesaku pārlasīt informāciju linkā
http://en.wikipedia.org/wiki/Konya , lai saprastu vārda dziļāko vēsturi.

Ja atceramies senos ģeoloģiskos apstākļus, kādi valdīja pār baltu teritoriju, tad tagadējās Latvijas teritorijai maz līdzības ar to, kāda te bija tūkstoš vai piecsimts gadus secen. Visa ziemeļVidzemes teritorija ir pakļauta tā sauktam ‘atsperes efektam’, jo kad pār mūsu zemi klīda ledutājs vairāku kilometru biezumā, tā svars iespieda zemi dziļi mūsu globa garozā. Tagad mēs no garozas ceļamies ārā. Detalizēta topoloģiska karte iespējams rādītu, ka senāk Baltijas jūra pārklāja daļu no mūsu ziemēļVidzemes telpas, un Ķoņi bija tāpēc daudz tuvāk jūrai, kas dod iespēju iedomāties, ka Ķoņi kādreiz varētu būt bijuši izklaides centrs matrožiem. https://www.youtube.com/watch?v=UFtLNa3kOss , ne mazāk tēmu izceļ https://www.youtube.com/watch?v=t-52nxxzSjo .

Ja mēs turpinām vilk pareidoliskas asociācijas, tad: Ķoņi - Kuņa < Kuce  - Cunt (Kunt). Vai varbūt nomierināties un saskatīt vārdā -; conyaks vai

-; Konjic, pilsēta Bosnijā, kādreiz katāru (ķeceru) centrs? Šīs saskarsmes ar vārdu izcelsmi, liek man domāt, ka agrīnie tautu veidota kristietība dzīvoja arī senā Livonijā.
 

No comments:

Post a Comment