Friday, August 1, 2014

Eso’s Chronicles 367
The following in Latvian.
Cerinju miljons / 17. Mūsu Longue durée vēsture* (2)
© Antons Benjamiņš

Civilam karam ir jābūt tiešas, tomēr nevardarbīgi tiešas pretošanās akts (direct action) ‘laika telpā’. Kamēr ‘laika telpa’ ir daudziem visai neskaidrs jēdziens, latviešiem tas ir labi saprotams, jo viņu saime jau no senatnes sastāv no ‘meža ļaužu’ saimēm un cilts tīkliem, kas dzīvoja savrup mājās, kuras atradās mežā. Ka miesa, tā koka zari, ir iemiesojumi ‘laika’ telpā, t.i., telpas telpā, kur lido i domas i prāts.

Neskaidrība par laika telpu nenozīmē ‘ne-darbība’ vai ‘ne-domāšana’. Dotā brīdī Latvijas valdība un viņas atbalstītāji (ap 10-15% no iedzīvotājiem) dara visu, ko spēj, lai iznīcinātu latviešus vēsturē (laikā) un lai tos iebāztu ES telpā. Latviešiem—kuri, iespējams, atbalstītu nevardarbīgu ‘cilvēces’ karu pret valdības dēlēm—mēdiji nedot iespēju saprast tagadnē notiekošās esības un patiesību noliedz. Tie no tautas, kuri vēl dzīvo telpā, kuru varētu pielīdzināt mežu vai lauku telpai, šī telpa ar vien tiek sašaurināta un valsts viņus no turienes turpina padzīt.

Ideāli, šo ES atbalstīto Latvijas ‘valdības’ rīcību ir nepieciešams apturēt popularizējot latviešu patieso vēsturi, kura senāk vēl atradās telpā, re mežos un laukos, un pilsēta pastāvēja tikai pēc Jersikas (Jeruzalemes) jēdzienā. Varbūt joprojām pastāv iespēja valdību apcirpt ar populārās politikas palīdzību. Šādā darbībā iederētos pazīstamais, bet apklusušais (varbūt apklusināts?) latviešu Tautas Frontes organizētājs un vadītājs Dainis Īvāns http://www.youtube.com/watch?v=nbvS939IZlY , kurš, cik zinu, ir viens no latviešu sabiedrības atjaunotājiem.

‘Atjaunotās’ Latvijas sākumā bija cerības, ka gļēvas valdības ‘apcirpšanas’ stratēģiju varētu veikt ar Zaļās un Zemnieku partijas izpalīgu. Diemžēl neviens vēl nesaprata, cik dziļi Lielinieki bija iedzinuši savā Impērijā Rietumu buržuāzijas iztēli par labklājību un tās nākotni. Latviešu jaunatne gaidīt gaidīja Rietumu buržuāzijas uzvaru un ienākšanu Latvijā—tāpēc bija tik ierobežota pretestība, kad valdība sāka nodarboties ar valsts pamatiedzīvotāju padzīšanu. Jaunieši (un studenti) bija pirmie, kuri steidzās Latviju pamest, un viņiem, diemžēl, šī pamešana nozīmē  ‘uz neatgriešanos’.

Tā sauktā ‘Zaļā’ partija dotā brīdī ir tukša fantāzija. To vada sekli un domās trūcīgi ‘vadītāji’. Tas tāpat, ka ar vienu no pasaules lielākām ‘zaļām’ organizācijām, kura sevi ir iekļāvusi Rietumu buržuāzijas telpā un baidās būt no tās neatkarīga. Te domāju par pazīstamo Green Peace (Zaļais miers), darbību, kur agresivitāte tiek aizstāta ar pseido teātriskām nodarbībām; skat kuģa „Arktikas saullēkts” farsisko darbību pretojoties Krievijas Gazprom, kurš ceļ naftas platformas Pečoras jūrā http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/06/arctic-30-sunrise-russia-to-release-greenpeace-ship . Vienīgais krievs--jo globalizētā pasaulē vairāk krievu nav vajadzīgi—kurš piedalījās Green Peace akcijā bija fotogrāfs.

Latvijas zemnieku partija, toties ir pilnībā aizņemta ar ‘dižo zemnieku’ interešu atbalstīšanu. Zaļo-Zemnieku Savienības (ZZS) partija, ir kastrētās Latvijas valdības sastāvdaļa, un tajā nevar saredzēt neko, kas atbalsta mazo zemnieku intereses. Tanī pašā laikā, partija ir pietiekoši turīga, lai varētu (ja gribētu) izglītot zemniekus par latviešu savrup ekonomijas pamatiem. Varbūt vainojams Ventspils pilsētas līderis Lembergs, viens no Latvijas ‘oligarhiem’, Padomju laikmetā latviešu jaunatnes darbinieks, un tagad ZZS atbalstītājs, viņš arī ir no tiem Padomju jauniešiem, kuri alka Rietumu buržuāzisko un destruktīvo ideoloģiju un tagad savu rausību sedz, cik var, ar virspusīgu valdības kritiku.

Ārpus šo piezīmju slejām, esmu ieteicis pensionāru grupēšanos „47 ‘samūru’” tīklos, saimēs, vai ciltīs, kuras laika gaitā attīsta taktiku pret endokolonizāciju**, kuras vadības stratēģija ir ne tikai samazināt pensionāriem atbalstu, tos kūdot pret jaunatni, bet tos ciniski izmanto kā sev izdevīgus balsotājus. Pensionāru  interesēs varētu būt pasākumi, kuri veido ‘jaunsaimniecības’, kuras nodarbojas ar Jāņu zāles audzēšanu un ar tautas dziesmās popularizēto vārdu atdzīvināšanu: „Visa laba Jāņu zāle”. Droši varam paredzēt, ka valdība tad viņus sauks par ‘teroristiem’ un viņu saites nāks izārdīt Drošības Policija no Iekšlietu ministrijas ar rungām, asaru gāzi, un šļaukām rīklē, lai pārtrauktu 47 samūru tiešos nevardarbīgos protestus un gavēni.

**Endokolonizācija==kas notiek, pēc politiskie spēki vēršas pret ‘savējiem’. http://afterthefuture.typepad.com/afterthefuture/2011/01/word-of-the-day-endo-colonialism.html

 

No comments:

Post a Comment