Friday, August 1, 2014

Cerinju miljons / 22. (2) Dažādi papildinājumi
© Antons Benjamiņš

Koments 4: Jau minētais ‘pilsētnieciskais stīvums’ (K3), kas var izpausties arī kā pilsētnieku diktatūra (ASV 81% iedzīvotāji dzīvo pilsētās). ir pilsētām dabiska parādība, jo atspoguļo psihi, kurai trūkst subjektivitāte, kurā reiz ietilpa realitāte, kura ar hernhūtiešu brāļu draudzes izpalīgu zināja sevī iekļaut garīgo dzīvi.

Līdz ar lu(d)erāniskā* gara uzvaru, pilsētās (kas šo garu raksturo) pārpaliek tikai četras subjektivitātes izpausmes: 1) māksla, 2) seks, 3) murgs par kaut kādu (stīvā rituālā iekļautu) Dievu, un 4) pozitīvi noskaņota melu sērga. Māksla, tagadnes ES Latvijas guberņā ir ‘rietumu’ mākslas kopija—vai tā glezna, mūzika, vai teātris. Seks Latvijā izpaužas kā trusīšu seks: uzlec, redelē bang bang, nolec, dzemdē, ieliec ‘rezultātu’ slimnīcas silītē; un, ja no pēdēja mātei izdodas izvairīties, neilgi pēc tam māte nonāk bāriņtiesā un apšaubāmu ‘objektīvu’ likumu varā. Senākos laikos, kad valdīja baroni, lauku meitas vai veļas mazgātājas uz viņu miesām uzbangotos prinču bērnus atstāja tīruma vadziņā, kuri, ja nelaimi pārdzīvoja, uzauga par tā sauktiem baskājiem.

Materiālisma loģikai sekojot, Latvija sevi veido pēc pamesto lūdu ļaužu parauga mūsdienu Izraēlā, kur cionisti izceļas ar zemapzīnības rakstura trūkumu. Līdzīgs cionisms veidojas Latvijā iz katoļu un luderāņu* ticības, abām kurām, ņemot vērā viņu atbalstu konsensa vēsturei, viena no otras maz atšķiras, izdevās izstumt latviešu paJāņus (ķecerus, hasidus, un brāļu draudzes) no ‘dzimtenes’, kura pēc viņu definīcijas. Nevajag brīnīties, ka izgāzušās politiķu aprindas mēģina sevi attaisnot uzstājoties par lieliem ‘aizsardzības’ atbalstītājiem, par kuru ‘aizsardzību’ novārdzina tautu ar arvien lielākiem nodokļiem.

Koments 5: Mana pārliecība, ka latvieši nav cēlušies iz zemniekiem, bet nāk no mežvidus ļaudīm, liek secināt, ka vārdam ‘zemnieks’ daudz mazāk sakars ar zemes kopšanu vai tās izmantošanu graudu ražu audzējot, bet ir labi pārdomāts pazemojums, re: zemiska radība; cilvēks, kas no mežu aizsardzības joslas padzīts un pārtaisīts par klaušu vai vergu pilskungiem par prieku.

Vācu valodā ‘zemnieku’ sauc par ‘Bauer’, t.i., celtnieks (varbūt pat galdnieks, kas darināja krēslus, cathadras) , kas savukārt izcelts no darbības vārda ‘bauen’, celt. Ņemot vērā, ka senākos laikos, celtniecības galvenais materiāls bija koks, un ‘koks’ vācu valodā tiek saukts ‘Baum’, tad varam secināt, ka vācu lauksaimnieks arī ir cēlies iz mežiem. Tā tad, ‘Baueram’ nav nekāds sakars ar ‘zemnieku’, bet pēdējais ir iebrucēju bruņinieku izgudrojums, kā nosaukt sev padotos cittautiešus; un kā gan citādi kā ar vārdu, kas pazemina.

Sekojošais links gan argumentē savādāk https://www.surnamedb.com/Surname/Bauer , pastāvot, ka vārds cēlies iz vārda ‘būris’ vai vācu ‘bur’. Ja padomājam, tas neko daudz nemaina, bet drīzāk papildina, jo B var pārvērsties par P, re ‘piere’—aiz kuras slēpjas ‘tavs pauris’ vai ‘būris ’, kas tavu zemnieka statusu nekādi nepaceļ. Latvieši lieto vārdu ‘bauris’, kā lamu vārdu, bet ar bauri saprot meža dzīvnieku, kas ‘bauro’.  Tā tad, ‘deine geburt’, tava izcelsme ir iz kungu pazeminātās mežvides, kuras vienīgie īpašnieki šodien vairs ir meža cūkas, kas izplata pilsētnieku, gaļas ēdājiem, nepatīkamas sērgas.

Līdzīgu cilvēces pazemināšanu mēs varam novērot cionistu nicīgā attiecībā pret palestīniešiem. http://3rddimension.online.fr/zionpal.htm

Šī attiecība neko daudz neatšķiras no Latvijas valdības centieniem ar vien vairāk latviešu tautu padzīt no Latvijas. Kaut sekojošais links atbalso meļu mēli http://apollo.tvnet.lv/zinas/emigracija-cik-iedzivotaju-latviju-pametusi-pern/577536 , ne visi meli spēj spēj slēpt patiesību.

Koments 6: 47 samūri ir vecaji, kuri piesakās atriebt tautu, kuru policistiski, militāristiski un citādi nepieņemamas varas formas ir nodevušas un atvietojušas ar dīvainu ticību, ko sauc par Ekonomiju. Atriebības metode ir tieša un nevardarbīga. Vecaji ir pieredzējuši ‘savējie’, kas nāvi nebīstas un to izmanto, lai apkaunotu valdību. Tā kā 47 samūri, domājams, uzturēs sakarus ar interneta izpalīgu (un ieies Lāčplēšu sarakstā), un lai pārvarētu ‘varu’, tiem būs jāveido sava veida ‘tīkli’, jo, ir nepieciešams izvirtušo valdību pazemot pārliecinoši. Būs ar Saeimas papīru kaudzi pārslaucīt daudz ‘vecaju’ dzīvību faktus ar meliem http://www.youtube.com/watch?v=ZymJAsxHbVg .

Vai pensionāru apvienībai nevajadzētu dibināt LV (Latvijas vecaji) partiju, kura vārdu ‘vecaji’ saprots, ka ‘gudrie’.

*Luderāņi—vārds atvasināts no luterāņi, kam līdzskaņa T vietu aizvieto D, kas no ‘lude’—ļaudis, pēc daudz senākas šī vārda saknes.

 

No comments:

Post a Comment