Tuesday, March 10, 2009


Par Jāni

The figure at right is of Black John or Melnays Jānis (in Latvian), the central figure at the first temple to Jānis in Latvia at "Ceļmalnieki", Braslavas pagasts, Latvia. John has draped the Latvian flag around his waist as an indication that his and the fate of Latvia are identical.


Jaunā derība, Akti 11:26: “…mācekļus devēja par kristiešiem vispirms Antiohā”.Tomēr, Bosnijā, kad tur dzīvoja katāri (11-12 g.s. un agrāk), “iesvētītus mācītājus” pazina kā Krstjāņus vai krst (krust) + Jāņi. Šis mācītāju postenis bija vienlīdzīgs ar katāru tā sauktiem “perfektiem”, zemē, kas toreiz bija brīva un neatkarīga, proti Albigensia, tagadējā dienvidu Francijā. Šī zeme bija arī trubadoru tradīcijas centrs, kas izmira līdz ar katāriem. Šo informāciju var atrast Malkolma Lamberta grāmatā “Katāri”, kuru izdeva Blackwell Publishing kompānija.


Latvijā vārds Krišjānis ir lietošanā līdz šai dienai, nemaz nerunājot par Krišna, vienu no galvenajiem Indijas Dieviem. Ir vērts arī pieminēt, ka Jānis ir kognāts, tas ir, tam ir tā paša nozīme kā vārdiem Džons, Džīns, Iāns, Ivans, Johans, Huans, Džiovanni, utt. Galotne “ian” (angļu valodā) ir cēlusies no vārda Jan, bet šo faktu paslēp galotne, kuru raksta kā “ian”. Katrā ziņā, vārds “kristieši” neiesākās Antiohā, bet ar Jāni senā pagātnē. Te, Jāņu templī, mēs saucam Jāni par senkristieti.


Reiz mēs pārvaram propagandas māņu valodu, mēs atrafīsim (vai vēlreiz novērtēsim), ka galotne “ian”, tas ir Jan, ir atrodama arī vārdā Indieši, kas (kaut neērti tagad tā vārdu iztekt) īstenībā lasāms kā Indo + Jāņi. Bieži vien burtu J nevien izrunā kā Y, bet arī kā Dž, re angļu Džons, itāļu Džiovanni, vai Žeņa (sieviete slāvu valodā), un pat kā D, re Dionīsijs, vai Dona, vai Donava (upes vārdi), vai kā latviešu valodā—Jaunava. Iemesli dažādām izrunas formām ir dažādi, bet viens no tiem ir slēpšanās. Kad baroni un bojāri vajāja Jāņu bērnus (Jāņi bija ceļojoši mācītāji, kuri mācīja, ka ticības neatkarība atkarājas no pašupura savas kopienas labā un līdz ar to iespaido politiku), veids kā izbēgt no auto da fe ugunīm bija vārdu izrunāt citādi, un J atvietot ar citu burtu.


Iespējams, ka vārds “jūds” meklējams vārdā Jānis. Tāpēc vidus laikos, kad prinči, bajāri, un ķēniņi medīja Jāņus (toreiz viņi bija kā mūsdienu hindu sadū), lai viņus nogalinātu viņu ticības dēļ, Jāņi un Jāņu bērnu draudzes meklēja patvērumu jūdu ticībā. Jūdus arī sāka tramdīt tāpēc, ka viņi laika gaitā skaitliski strauji pieauga un deva konkurenci laicīgai varai pakļautiem jaunkristiešiem, kam bija izdevīgāk, ka tauta ticēja Dievam tālu prom no Zemes—debesīs.


Melnays Jānis ir radies, jo šodien, kaut jau labu laiku pamests, viņš kopā ar latviešu tautu atkal pārdzīvo vienu likteni. Šis liktenis ir saskatāms abu vēsturē. Viņu vēsturi redaktēja un pārrakstīja ne viņu, bet citu vērtību vara. Tāpēc Melnays Jānis gaida jūsu pieskārienu ar ziedu, lapu, vai zāļu vainagu. Viņš arī cer, ka jūs ziedosiet līdzekļus viņa atdzimšanai.


P.S. Vārdu “krusts” lieto nozīmē, re: te ir krustceļš, te ir gala mērķis, te ir vidus punkts, te ir tā vieta, te ir mans paraksts, te ir zvaigzne, utt. Vārds Jānis nāk no vārda “gans”, kas vēlāk parādās vārdos gēni, džentlemeņi, žandarmi, u.c. Y, kas lasāms vārdā “Melnays” ir tur tāpēc, lai novērstu vārda nozīmes tiešu saskarsmi ar vārdu “melns”, tomēr izmantojot šī vārda nosvērtību.