Thursday, July 31, 2014

Eso’s Chronicles 364
The following in Latvian.
Cerinju miljons / 15. Savrupe, Amatniecība, Mauciba, un... (2)
© Antons Benjamiņš

Tā kā audēju amatnieku pirmsākums senā Jersikā varēja ienākt ar katāru (ķeceru) kristīgo aprindu ietekmi, kuras, domājams, arī dibināja Jersikas ķēniņvalsti, ir iespējams, ka slavenā Lielvārdes josta ir sinkrētisma (kombinācija, kas savieno seno Dievu rakstus ar pirmās kristietības ierosinātājiem, kuri meklējami mūsu tautas valodas attīstības procesā) rezultāts. Turklāt sinhronizācija (synchronicity) to savieno ar Čakstes dzimtas audējiem un Jan Hussa-herrnhūtiešu garīgiem pēcnācējiem no Benjamiņu ģimenes puses. Ģimenes apvienojās precību gaitā, 20. gadsimta sākumā, ar vēsturu sinhronizācijas negaidītu izpalīgu.

A Kad ‘svētais’ un ‘labais’ tika sākts turēts par vienu un to pašu fenomenu, un garīgo erotismu nostādīja uz pazemojuma zemākās pakāpes, tad pasaulē ienāca sabiedrība, kurā pārkāpumu sodīšanai nebija nozīmes un pārkāpums zaudēja savu mistiku, jēgu un vērtību. Tad vienīgais glābiņš bija bezcerīgā nabadzībā un degradācija maucības un vardarbības klaušās. Kā redzam fotogrāfijā no Rio (skat zemākā linkā), tur ‘svētām’ bildēm ielu bodītēs vēl ir sava vērtība. Daudz gadus secen, Indijā no ielas mākslinieka, es nopirku ūdens krāsu gleznu, kur Dieve ‘Melnā govs’ joprojām diriģē pasaules notikumus.

B Mūsdienu Latvijas valdības vīri un sievas, un mēdiji, latviešus nostāda ne tikai uz izmisuma sliekšņa, bet nodarbojas ar vispārīgu Latvijas pilsonības--tagadnes un nākotnes nozīmē--degradāciju.

C Pamatojumā B ir redzama Latvijas Valdības iedomīgā uzstājība, kura neatbalstīja referentu atturēties no lata valūtas apmaiņas pret eiro; un atbalsta bezprincipu kapitālismu. Tā tad, maksimāli atbalstot makro tirgu un autoritāri liekot atteikties no mikro tirga, kas ir meža ļaužu kultūras pamats, noved latviešu esību (ir) uz nebūtību.

A Netīrie (jēlie) vārdi noved mūs uz tiem slepeniem sakariem (ar maucību un vardarbību), kuru faktorus mēs uzturam vienlaicīgi ar augstākiem morāles principiem. Nepieminamos vārdus [kuri atgriežas ar iespaidīgu teroru interneta necenzētā valodā un gūst ievērojamu vietu militārismā], kurus ieved ASV stratēģija uzturēt ‘mieru’ ar tā saukto ‘miers ar militāru draudu teroru’ ievieš divdomīgu pretestību, ja vien mēs jau nepiederam trūcīgāko nabagu aprindās, kuras, ka liecina sekojošās fotogrāfijas, dzīvo Rio favelās http://www.dailymail.co.uk/news/article-2592613/Brazilian-government-storm-one-Rios-largest-slums-today-clean-operation-ahead-World-Cup.html .

B Kapitālistiskā Latvija vēl nav redzamas augšējās ainas, bet tas tikai tāpēc, ka Latvija paātrinātā gaitā a) izcērt ‘dabas veltes’: mežus un iznīcina tur kādreiz dzīvojošo dabu; b) veicina iedzīvotāju izceļošanu; un c) nekautrējas ieķīlāt nākotnes jaunatni parādos; d) un aicina, kā to dara jūdi (terorizēto lūdu pēcnācēji), svešu varu parašas, zābakus un bruņoto mašīnu riepas, mīt savu zemi. Citiem vārdiem, mūsu vara cer, ka drīz arī mēs būsim vareni un ‘vienoti’ ar ūdens lielgabala un bruņotu bezpilota lidmašīnu izpalīgu.

C Šī rakstiņa autors cer, ka atgriešanās pie amatniecības un tai piederošās pašdisciplīnas, Latvija var paspēt novērst virtuālās Izraēlas vardarbīguma ieviešanu kādreizējo meža ļaužu pēcnācēju vidē, ar to kļūstot par ievēru cienīgu piemēru virtuālā trakumsērgā iestigušai Eiropas sabiedrībai.

Tomēr jāatzīstas, ka sabiedrības elite (kura kā tāda nebūt negarantē, ka ir izglītota vai vēlās vadīt sabiedrību tiesiskuma vārdā) neliek domāt, ka ir ieguvusi savu vietu bez meliem.  Drīzāk valdība tiek radīta ar varas un likumu manipulāciju un monopolizāciju (politika ar miljardistu atbalstu), un iekļaušanos Rietumu sabiedrības vardarbīgākās (un, diemžēl, spēcīgākās) varas struktūrās.

D Atmosfēra, kādu uztur Latvijas mēdiji, neliecina, ka nepieciešamo Revolūciju atbalsta izceltā latviešu sabiedrība. Drīzāk tā seko dziļas demoralizācijas pēdās, kāda seko urbānu veidotai tabulai rasai. Vismaz tā Pauls Virilio, kurš stāsta, ka pusi no 2002. gada. ugunsgrēkiem Sidnejas, Austrālija, apkaimē****, radīja huligāni, kuri darīja tikai to, kas viņiem dabiski.

* Pa piemēram, vārds ‘degredācija’ tiek aizvietots ar vārdu ‘nabadzība’; vārds ‘ļaunums’ (evil) tiek aizstāts ar ‘labums’, u.t.t. Pēdējais ir pamatots uz kristietībai raksturīgo parašu uzskatīt erotismu par grēku, kurš paradums radikāli maina mūsu izpratni par seno vēsturi un to cilvēku, mūsu senču un tautas, vērtībām.
** Anatoly Fomenko http://en.wikipedia.org/wiki/New_Chronology_(Fomenko), „History: Fiction or Science?” Vol. 1.
*** Kaspars Kļaviņš, vēsturnieks un autors, „apSTAIGĀŠANA”.
**** Paul Verilia, City of Panic, Berg, 2005.

No comments:

Post a Comment